eZmluvy.sk


Zmluvy
Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Hodnota
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4-6, 816 43186 274 € (03.12.2015)
Zmluva o vytvorení diela-odborný posudok I/168/2015/FiF UKUniverzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX ...Bruce Love, 29709 104 Street East Juniper Hills, California, USA 93543100 € (03.12.2015)
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadeniaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 BratislavaPozemkové spoločenstvo Strečno, Sokolská , 013 24 Strečno26 229 € (07.12.2015)
Dodatok č. 1 k zmluve o nájmeNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaObec Bertotovce55 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-068/2015Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký LipníkSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Čiastková zmluva č. ŠOPSR/259/2015 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská BystricaTempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 254 283 € (03.12.2015)
Dodatok číslo 1VŠC DUKLA Banská BystricaKatarína Lichancová0 € (30.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-067/2015Obec Údol, Údol 2, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadeniaSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 BratislavaLesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Žilina, Nám. M.R.Štefánika č. 1, ...6 551 € (07.12.2015)
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1/2004 o nájme nebytového priestoruStredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 TrebišovMinisterstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaDR0 € (03.12.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0399 - Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň,Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZdruženie R2 Pstruša - Kriváň (vedúci člen. STRABAG s.r.o.)0 € (03.12.2015)
Dodatok číslo 9VŠC DUKLA Banská BystricaLucia Kršňáková0 € (30.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaJK0 € (03.12.2015)
Zmluva o prenájme ostatnej plochyAgrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 NitraJozef Knézl, Žilinská 67, 949 01, Nitra234 € (03.12.2015)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-066/2015Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 PlavnicaSlovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ...14 359 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaVCh0 € (03.12.2015)
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, 960 09 ZvolenLesy Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica0 € (03.12.2015)
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaMB0 € (03.12.2015)
Dodatok číslo 2VŠC DUKLAEva Slančíková0 € (30.12.2015)
stránka 1 z 49794 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie zmluvy